Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sznurkowo

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: ALCEMA Cezary Cichoński, ul.Warszawska 30b/5; 26-900 Kozienice
NIP: 8121715788, adres email: sklep@sznurkowo.pl

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Formy dostawy i metody płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 • Przelew tradycyjny - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego
 • Pobranie - płacisz gotówką przy odbiorze towaru.
 • Płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu PayU, – Poprzez system PayU można dokonać płatności przelewem, jak również kartą płatniczą (Visa, Mastercard)

2. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy (na terenie PL) :

 • Przesyłka kurierska - (czas dostarczenia 1-2 dni robocze)
 • Paczkomaty InPost - (czas dostarczenia 1-2 dni robocze)
 • Odbiór osobisty po wcześniejszej przedpłacie.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Płatności należy uregulować do 5 dni kalendarzowych od dnia zakupu - w przypadku braku płatności transakcja zostaje anulowana.

5. Koszty wysyłek zagranicznych uzależnione są od gabarytów paczki oraz kraju docelowego. W przypadku takich zamówień prosimy o kontakt mailowy.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych ( firmy kurierskiej DPD, Paczkomatów InPost) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. Wysyłka realizowana jest w ciągu 24 h od momentu zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu (max do 3 dni roboczych)

 

§5

Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność towaru zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

3. Jeżeli zakupiony Towar ma wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).

4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może żądać:

 • wymiany towaru na nowy, wolny od wad
 • usunięcia wady
 • obniżenia ceny
 • złożyć oświadczenie odstąpienia od umowy

5. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien poinformować o tym Sprzedającego. Odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

6. Szczegóły dotyczące  rękojmi za wady.

 

7. Reklamację można złożyć na piśmie poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie, na adres: Alcema Cezary Cichoński Aleksandrówka ul. Główna 24, 26-900 Kozienice. Reklamacje można składać również poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@sznurkowo.pl z zawarciem opisu zgłaszanej wady i zdjęć wadliwego towaru lub opisu zgłaszanego problemu.

8. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

9. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

10. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru. Kolory z różnych partii produkcyjnych mogą się od siebie różnić - zalecamy jednorazowy zakup odpowiedniej ilości sznurka do wykonania planowanej rzeczy.

 

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r, poz. 827)  klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Towar musi być w nienaruszonym stanie.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, informacje taką można również przekazać drogą mailową. 

Oświadczenie powinno zawierać następujące informację:

 •   Dane kupującego: imię nazwisko, adres 
 •   numer zamówienie
 •   nazwę, ilość i cenę zwracającego towaru
 •   numer konta bankowego do zwrotu pieniędzy

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. Towar należy zwrócić na adres: Alcema Cezary Cichoński ul. Główna 24, 26-900 Aleksandrówka

5. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient

6. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi wszystkie otrzymane płatności w tym koszt dostarczenia towaru poniesiony podczas składania zamówienia (w momencie zwrotu wszystkich rzeczy z zamówienia/faktury)

7. Do zwracanego towaru prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia można pobrac tutaj: FORMULARZ ZWROTU

 

§7

Ochrona prywatności

1.  Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl